اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار

تمام حقوق مادی و معنوی این وبلاگ متعلق به اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار می باشد

اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار

تمام حقوق مادی و معنوی این وبلاگ متعلق به اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار می باشد

اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار

اهداف کلی سازمان بهزیستی :

1. انسجام و ساماندهی خدمات حمایتی و اجتماعی .

2. تکیه برکرامت انسانی و هویت بخشی آحاد جامعه بمنظور توانمندسازی آنان .

3. کاهش آسیب های اجتماعی و خشونت .

4. مقتدرسازی افراد وگروههای اجتماعی .

5. گسترش مشارکت نهادهای مردمی .

6. ارتقاء رفاه ، سلامت روانی اجتماعی و کیفیت زندگی .

7. دستیابی به احساس رضایت از زندگی در حوزه های فردی وخانوادگی و اجتماعی .

8. کاهش وپیشگیری از معلولیتها .

9. تحکیم بنیان و کیان خانواده وتوانمند سازی این نهاد مقدس .

10. توسعه و فرهنگ مشارکت و ایجاد احساس تعلق اجتماعی

- امور توانبخشی

توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این تواناییها انجام میدهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد که به ارائه خدمات زیر می پردازد:

-ارزیابی و شناسایی اولیه معلولین

-خدمات توانپزشکی

-ارائه وسایل کمک توانبخشی

-خدمات مددکاری ، روانشناسی و مشاوره ای

-آموزش مهارت های روزمره

-خدمات آموزشی ویژه

-خدمات توانبخشی حرفه ای

-خدمات نگهداری معلولین غیر قابل توانبخشی

-خدمات نگهداری و حمایت بیماران روانی مزمن

-همچنین تشکل های غیردولتی ( N.G.O ) با اهداف اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم نسبت به معلولین ، ایجاد فرصت های برابر و حمایت های مادی و معنوی و ارتقاء سطح زندگی معلولین 

 

 

- امور اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق بخشی ازاهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی جهت برپایی عدالت اجتماعی، برقراری رفاه اجتماعی و پاسداری از کیان خانواده به عنوان بنیادی ترین و اصلی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده و فراهم نمودن زمینه های استقلال و خودکفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ‌آموزشی و تربیتی و در نهایت بازتوانی و توانمند سازی خانواده های نیازمند شکل گرفته است از آنجا که داشتن تمدن و فرهنگ و جامعه پویا و سازنده در گرو ایجاد ساختار خانواده پویا و بالنده است.

نمونه ای از فعالیت های این حوزه به شرح زیر میباشد:

- طرح بازتوانی و قادر سازی خانواده های نیازمند و بی سرپرست.

- ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش.

- اجرای طرح گروههای همیار زنان خود سرپرست.

- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان عضو خانواده های تحت حمایت.

- اجرای طرح اسکان موقت و حمایت اجتماعی از زنان فاقد سرپناه.

-پرداخت وام خود اشتغالی از محل تبصره های مصوب.

- اجرای طرح بهبود تغذیه و توزیع مواد غذایی مناسب در خانواده تحت حمایت.

- ساماندهی موسسات خیریه و غیر دولتی جهت اجرای اهداف و برنامه سازمان بهزیستی.

- تامین بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش.

- توزیع شیرخشک به فرزندان خانواده های نیازمند.

- ارائه خدمات اجتماعی به چند قلوها.

- پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های تحت پوشش.

- صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت کلینیک مددکاری اجتماعی.

- پرداخت ودیعه مسکن.

- پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر.

- طرح کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست.

- توانمند سازی مددجویان قابل بازتوان از طریق کلینیک های مددکاری.

- گسترش خدمات اجتماعی توسط کلینیک های مددکاری با اولویت مناطق محروم.

- اجرای طرح خدمات مالی خرد.

 

- اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی مرکز مداخله در بحران ( فردی - خانوادگی - اجتماعی ) با اهداف زیر تشکیل شده است :

- ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی ، اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی.

- جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بدآموزی مراجعین در یک مکان

 

 

 

- مرکز توسعه پیشگیری و امور اعتیاد

پیشگیری مهمترین فعالیتی است که در سه سطح اولیه ،ثانویه و ثالث جهت پیشگیری از اعتیاد صورت می گیرد.این فعالیتها شامل برنامه اجتماع محور می باشد که در محیطهای مختلف(خانواده،محیطهای آموزشی،محیطهای کاری و اداری، و رسانه ها) انجام می شود.

از جمله اهداف این حوزه:

- برنامه ریزی و فعالیتهای پیشگیرانه جهت پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه

- برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت بر مراکز خصوصی درمان اعتیاد تحت نظارت سازمان و مرکز اجتماع درمان مدار و مراکز اقامتی میان مدت

- برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت بر مرکز کاهش آسیب (مرکز گذری یا DIC )

- برگزاری کارگاههای آموزشی برای متخصصان دخیل در امر پیشگیری ودرمان اعتیاد

- هماهنگی با دستگاهها و سازمانهای دخیل در امر پیشگیری از اعتیاد

استراتژیهای پیشگیری از اعتیاد که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد گستره ی بسیار وسیعی دارد که به برخی از آنها می توان به شرح زیر اشاره کرد:

- آگاهسازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد مخدر

- افزایش مهارتهای زندگی:

- مهارت تصمیم گیری

- مهارت حل مسئله

- مهارت ارتباطات اجتماعی

- تقویت فعالیتهای جایگزین

- مشاوره و مداخله حین بحران

- درمان

- ارتقاء سطح فرهنگ

- مناسب سازی قوانین و مقررات

- مشارکت های مردمی

در راستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به افراد معلول و اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه،‌ همچنین به لحاظ حمایت خداپسندانه و بعنوان یک تکلیف الهی و انسانی،‌ سازمان بهزیستی اقدام به جلب و جذب کمکهای نقدی و غیر نقدی از افراد خیر و مردم نیکوکار نموده و همواره خود را موظف داشته تابا سازماندهی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب،‌ زمینه گسترش و تعمیق مشارکتهای مردم را فراهم سازد. در این رابطه اهداف دفتر مشارکتهای مردمی بشرح ذیل عنوان می گردد:

هدف کلی : توسعه و گسترش رفاه اجتماعی در بین اقشار نیازمند و آسیب پذیر.

هدف جزئی : جلب مشارکت مالی و غیر مالی مردم به منظور رفع نیازهای جامعه هدف و کاهش هزینه های سازمان بهزیستی.